простір

1) (вільна, велика частина земної, водної поверхні / повітря), просторінь, широчінь, розмах, розлоги, обшир, при(з)вілля перев.
Пор. безмежжя

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • простір — Одна з об єктивних форм існування всіх речей, так само як і час. Уявлення щодо П. і часу змінювались на протязі історії людства, відображаючи складні процеси пізнання світу, образне сприйняття якого безпосередньо віддзеркалювалось в архітектурі… …   Архітектура і монументальне мистецтво

  • простір — див. простір і час …   Філософський енциклопедичний словник

  • простір — про/сто/ру, ч. 1) тільки одн., філос. Одна з основних об єктивних форм існування матерії, яка характеризується протяжністю та обсягом. 2) Необмежена протяжність (в усіх вимірах, напрямах); тривимірна протяжність над землею. 3) Вільний, великий… …   Український тлумачний словник

  • простір — [про/с т ір] про/сто/ру, м. (на) про/сто/р і, мн. про/сто/рие, про/сто/р іў …   Орфоепічний словник української мови

  • простір — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • простір і час — філософські категорії, які позначають основні форми буття матерії. Простір передає спосіб співіснування розмаїтих матеріальних утворень, час спосіб зміни матеріальних явищ. У звичайній мові П. і Ч. найчастіше позначають первинні загальнолюдські… …   Філософський енциклопедичний словник

  • простір і час соціальний — категорії, що характеризують соціальне буття як процес поєднуючих і змінюючих один одного способів діяльностей людей. П. і Ч.с. діють на рівні буття соціальних індивідів як умови зв язаності, безперервності, організованості соціального процесу,… …   Філософський енциклопедичний словник

  • простір соціальний — див. простір і час соціальний …   Філософський енциклопедичний словник

  • простір-час — про/стору ча/су, ч. Єдиний чотиривимірний континуум, що складається з тривимірного простору і одновимірного часу як основних і нерозривних форм існування матерії …   Український тлумачний словник

  • простір товарів — множина різноманітних наборів товарів (x) із невід’ємними координатами …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.